Posts tagged ‘Flutland’

20 juni 2014

Flutargumenten voor Flutland

Het is verbazingwekkend hoe lang minister Plasterk heeft geprobeerd om met flutargumenten de superprovincie Flutland van de grond te krijgen. Het moest omdat het moest. Omdat het in het regeerakkoord stond. ‘Daarom’ dus. Nu zeiden wij vroeger al: “daarom is geen reden, als je van de trap af valt dan ben je snel beneden”. Oftwel: duh!

flutlandBestuurders van de genoemde (betrokken zou ik het niet willen noemen) provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zagen niets in het plan. Lijfsbehoud, zou je kunnen zeggen. Is beslist een optie. Nut en noodzaak van de bestuurslaag ‘provincie’ staan al langer ter discussie. Helaas heeft Plasterk verzuimd om hier iets substantieels tegenover te zetten, namelijk: goede argumenten. Waarom deze drie? Wat verandert er in de taken en bevoegdheden? Wat schieten de inwoners ermee op? En de maatschappelijke organisaties, de ondernemers? En de natuur?

Ik heb het altijd heel raar gevonden dat er bij herindelingen altijd vastgehouden wordt aan de bestaande gemeentelijke en provinciale grenzen en niet gekeken wordt naar logische eenheden. Zo bestaat de gemeente Stichtse Vecht uit twee door een snelweg en kanaal geschieden delen, die zich richten op verschillende steden voor werk, boodschappen en vertier. Maak daar maar eens een mooie eenheid van. En ik woon zo’n beetje op de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland, in het Utrechtse puntje van een Natura2000-gebied waar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het laatste woord over hebben. Dat levert zeer omslachtige besluitvormingsroutes op. Of dat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt…

Advertenties
Tags:
%d bloggers liken dit: