Archive for ‘v/m’

1 mei 2017

De verkiezingen van 2017: manmanman…

(Column voor de nieuwsbrief van ProDemos)

Het was een opvallend plaatje: de voorzitter van de Tweede Kamer op de foto samen met de informateur. Wat er opvallend aan was? Twee vrouwen in charge! Het kan dus wél, vrouwen in een prominente positie. Valt het dan ook allemaal wel mee met de positie van vrouwen in de politiek? Helaas, er is nog lang geen sprake van een representatieve vertegenwoordiging. Laten we daar in 2017, het jaar waarin het (passief) vrouwenkiesrecht 100 jaar bestaat, eens serieus werk van maken.

Met of zonder stropdas
Krantenpagina’s en televisieschermen werden in verkiezingstijd gedomineerd door de mannen. Alleen Marianne Thieme mocht één keer meedebatteren met de lijsttrekkers. Bij het jeugdjournaaldebat hadden de kinderen de keuze tussen mannen met en mannen zonder stropdas. Een treurig gebrek aan rolmodellen: bij hoeveel meisjes zou een kiem gelegd zijn voor een politieke carrière?

Prominent op twee?
De debatten met de nummers twee van de lijsten bleken een vrouwelijke aangelegenheid. Best prominent toch, de tweede plek? Helaas blijkt dat bij het onderhandelen alleen Kathalijne Buitenweg, de nummer twee van Groen- Links, mee mag doen. Jeanine Hennis, Mona Keijzer en Stientje van Veldhoven, de nummers 2 van VVD, CDA en D66 zijn gepasseerd door een man. Zo prominent waren ze kennelijk ook weer niet.

Kansen in het kabinet
De Tweede Kamer telt minder vrouwen dan in de vorige periode. Campagnes om meer vrouwen gekozen te krijgen, hebben er in ieder geval aan bijgedragen dat drie vrouwen met voorkeur- stemmen gekozen zijn. Anders was de oogst nog magerder geweest. En nu

maar duimen voor een net aantal vrouwen in het kabinet. Minstens de helft, dat zou wel mooi zijn tijdens het eeuwfeest van het vrouwenkiesrecht. Ook is het afwachten wie de politiek leiders worden als er huidige fractie- voorzitters doorschuiven naar het kabinet. Tot nu toe zijn vrouwen op nummer twee steevast gepasseerd voor deze functie…

Waarom niet?
Laten we nu de basis leggen om bij de komende verkiezingen meer vrouwen op de lijsten te krijgen. Bij de gemeente- raadsverkiezingen van volgend jaar, voor de provincies, de Eerste Kamer, waterschappen en Europa in 2019. Het is aan politieke partijen om actiever vrouwelijk talent te scouten en op te leiden. En natuurlijk ook aan vrouwen zelf om te overwegen: politiek actief worden, waarom niet? Wat die mannen kunnen, kan ik ook!

Advertenties
10 maart 2015

Focus: topvrouwennaardetop.nl

(bericht met werkende link)
Sinds kort blog ik op www.topvrouwennaardetop.nl over loopbanen van vrouwen, met de nadruk op het openbaar bestuur. Er hoort ook een facebookpagina bij, met nog meer nieuws. Dit stokpaardje krijgt in ieder geval dit jaar voorrang. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden!

31 oktober 2014

Met quotum naar de top 10

Dit artikel staat ook op de nieuwe website Topvrouwen naar de Top.
Schermafbeelding 2014-10-31 om 18.44.37

 

Hoe is het gesteld met de positie van vrouwen in Nederland? Volgens het Global-Gender-Gap=rapport 2014 van het World Economic Forum (WEF) doen we het niet al te best. We zijn de afgelopen jaren gedaald van de 11e naar de 14e plaats. Zelfs Rwanda scoort beter.

Het rapport vergelijkt de kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van werk, gezondheidszorg, educatie en politiek. Dat Nederland geen vrouw als MP heeft of heeft gehad, telt zwaar. In Rwanda is een vrouwenquotum in het parlement, dus dat is goed voor de score. Maar ook een land als India scoort punten vanwege Indira Ghandi, terwijl dit land niet bepaald bekend staat om de goede behandeling van vrouwen… Maar goed, Nederland scoort niet heel slecht op de politieke participatie van vrouwen. Maar dat kan altijd beter, toch!

Nederland scoort vooral goed op educatie: de vrouwen doen het heel goed in het -hoger- onderwijs. Helaas volgt daarna de harde realiteit van de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van vrouwen is weliswaar licht gestegen, maar vrouwen werken meer in deeltijd, minder in leidinggevende banen en verdienen in gelijke banen minder dan mannen. De oplossing volgens de deskundigen? Een quotum. Gewoon doen, en dan snel op naar een top-10-notitie!

Schermafbeelding 2014-10-31 om 18.15.53

26 september 2014

KPN ontdekt: vrouwen zijn net als mannen!

KPN is gestopt met het vrouwenquotum dat de vorige topman (m) had ingesteld om meer gelijkheid binnen het bedrijf te krijgen. Hier hadden ze drie bijzondere redenen voor. Die van een enorm gebrek aan inzicht en creativiteit getuigen.

Reden 1: de allochtone mannen kwamen niet meer aan de bak. Er was dus concurrentie tussen minderheden en het bedrijf voelde zich gedwongen om het vrouwenquotum dan maar te schrappen. Dit wijst op een enorm gebrek aan creativiteit. Wat is er tegen meer quota, een voor allochtone mannen en een voor vrouwen? En bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur altijd naar een allochtone vrouw?

Reden 2: – hou je vast – de vrouwen bleken maar weinig te verschillen van de mannen. “Een aantal [sic] leek in gedrag en capaciteit erg op de mannen die er al zaten, inclusief hun tekortkomingen” aldus de woordvoerder in Intermediair. Tja, dan heb ze ook niet nodig toch, die vrouwen. Veel gemakkelijker kennelijk om dan maar een man aan te stellen. Desnoods een allochtone. Ze hadden er bij KPN gehoopt dat vrouwen met hun ‘vrouwzijn’ andere kwaliteiten zouden meebrengen. Maar ja, nu bleek een aantal vrouwen (dus niet allemaal) dat helemaal niet te doen. Diversiteit tussen vrouwen onderling, da’s helemaal verwarrend kennelijk.

Reden 3: er zijn te weinig vrouwen beschikbaar. Alle grote bedrijven vissen in dezelfde vijver, aldus weer de woordvoerder. En die bestaat uit blanke, hoger opgeleide vrouwen tussen de 40 en 50 jaar met dezelfde sociale achtergrond. Los van het feit dat dit argument kennelijk niet geldt voor mannen, lijkt dit mij juist een oproep voor die grote bedrijven. En voor de kleinere. En voor de overheid. Doe daar iets aan! Er zijn hobbels voor vrouwen om mee te doen, kijk daar eens naar. Met opleiding, sponsorschap (steun, geen kruiwagens) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden is in ieder geval aan die vijver een heleboel te doen.

27-9 Nagekomen bericht

De opper-topman van KPN (m) liet via radio 1 weten dat het voorkeursbeleid helemaal niet is afgeschaft, maar is uitgebreid. Naar (ongeveer-quote) “Ehhhh mensen van eh… allochtone afkomst en ehhh mensen met een ehhhh andere ehhh seksuele geaardheid”. Het ongemak spatte eraf. Maar goed, er is diversiteitsbeleid. En hopelijk geeft hij de woordvoerder (m) die zo over vrouwen tekeer ging in de Intermediair  eens goed op zijn falie. Of vervangt hem door een topvrouw. Dit was een prachtige demonstratie van nut en noodzaak van meer diversiteit.

14 september 2014

(Bio-)logisch hiaat

We_Can_Do_It
‘Waar geen wil is, is een wet’, aldus minister Bussemaker. Als bedrijven er niet spontaan of onder de minimale druk van een convenant harder aan werken om meer vrouwen in de top aan te stellen, dan moet het maar afgedwongen worden. Daar zijn wetten voor, om te regelen wat de kaboutertjes niet doen.

De reactie van de voorzitter van ondernemend Nederland, Hans de Boer van VNO-NCW, was ontluisterend. In de Volkskrant van vrijdag meldde hij dat hij het niet zo goed snapte. Als het goed is dat het aandeel vrouwen stijgt, dan gebeurde dat toch wel? De Boer wel verklaringen bedenken, zoals het ‘biologisch hiaat’ tussen mannen en vrouwen. ‘Het is unfair, maar het is er wel.’ Eh… biologisch? Hiaat? Even naar de definitie: hiaat (leemte), iets dat ontbreekt. Er ontbreekt vrouwen dus iets in of aan hun lichaam dat hen belemmert om de top te bereiken? De keuze tussen ‘nature’ en ‘nurture’ is voor De Boer kennelijk (bio)logisch: aangeboren. Jammerrrrr.

Maar aan hem lag het niet hoor, dat er zo weinig vrouwen zijn. “Ik heb in mijn leven heel wat bedrijven gehad of toezichthoudende functies. Ik heb altijd mijn best gedaan wat vrouwen ertussen te frommelen […].’ Daar gaan we weer. Eh… wat vrouwen ertussen frommelen? Zo maar wat? Tussen de mannen? Frommelen? Ik zou bijna hopen dat de vrouwen die hij wilde frommelen daar vriendelijk doch beslist voor bedankt hebben. En ik hoop dat De Boer dit interview met Gerdi Verbeet leest: het zou goed zijn als er minder tunnelvisie was.

5 september 2014

Winnen m/v

“There is a special place in hell for women who don’t help other women”, zei Madeleine Albright al in 2006. Kennelijk is deze plek groter dan je zou denken, omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen elkaar vaak erg hard beoordelen. Zo blijkt dat vrouwen die bij een sollicitatie over een salarisbod van de werkgever onderhandelt (als dat al gebeurt…), daar negatiever op aangekeken worden dan mannen. Ook door vrouwen. Het is een Amerikaans onderzoek, maar ik vrees dat het ook in Nederland geldt. Zeker omdat hard onderhandelen eerder bij de Amerikaanse cultuur lijkt te passen dan de ‘zachtere’, meer Rijnlands ingestelde Nederlandse.

Zou het feit dat het aantal vrouwen in Raden van Bestuur in Nederland maar 6% is, hiermee te maken hebben? Uit een ander onderzoek blijkt dat topvrouwen die vrouwen aannemen daar ook negatief op aangekeken worden. Ga je met je goede gedrag… Diversiteit schijnt alleen bevorderd te mogen worden door witte mannen. Toch nobel van ze als ze een beetje van de macht afstaan…

Volgens de Sheryl Sandberg-stroming moeten vrouwen gewoon zelf meer ambitie tonen: lean in! Maar dat moet gezien de vele onderzoeken die aantonen dat vrouwen echt anders beoordeeld worden dan mannen, toch nog wel tegen de stroom in. En met 6% is er een ernstig gebrek aan rolmodellen… ik ben en blijf dan ook voorstander van positieve actie. Een vastgeroest patroon verandert niet zo maar. De kaboutertjes doen het niet. En die paar topvrouwen zijn ook te veel in de minderheid. Als ergens een ‘soort’ mensen met 30% vertegenwoordigd is, worden zij niet meer als minderheid gezien. Dan doen ze gewoon mee. En dat zou voor 50% (of zelfs iets meer hoorde ik laatst) toch volkomen logisch moeten zijn.

Joost Prinsen is mijn held van dit moment. In het dubbelinterview met Jeannine Plasschaert in NRC zei hij over de quiz Met het mes op tafel: „Je hebt bijna geen vrouwen die uitstralen: ik wil winnen. Mannen hebben dat veel meer. Vrouwen gaan zitten om niet af te gaan, ze doen mee om niet te verliezen.”  Prinsen had expres de wereldkampioene Bridgen uitgenodigd voor de quiz. „Ik wilde per se dat de kijkers een vrouw zagen die kon winnen.” Ze won drie keer achter elkaar.

 

 

26 maart 2014

Democratisch kippenhok

Wat gebeurt er als de meerderheid van een gemeenteraad uit vrouwen bestaat? In Boxtel is dat na de verkiezingen het geval: 12 van de 23 zetels. Een perfecte verdeling! Dan komen er bijzondere reacties. Op het eerste gezicht onschuldig, maar er schuilt een wereld aan belevingen achter. Van de site van Omroep Brabant: Toch wordt de raad geen kippenhok, zo denkt raadslid Tossy de Man van PvdA/Groen Links: “Het zijn buitengewoon capabele vrouwen, dus dat komt goed.” Hoezo, toch? De veronderstelling is kennelijk dat dat kippenhok standaard is als er meer mannen dan vrouwen zijn? Laat de cupcakes maar komen hoor.

De raad bestaat niet alleen uit vrouwen. Dat zou ik vanwege de representativiteit niet goed vinden, maar als tegenwicht tegen de raden die voornamelijk of helemaal uit mannen bestaan, is het juist weer goed voor het evenwicht. En dan nog? De Boxtelse mannen die door de wakkere omroep een voxpopje mochten doen, vonden het geen probleem. Want: “Vrouwen zijn tegenwoordig toch net zo goed als mannen” (eh, tegenwoordig??), “Ze hebben er tenminste genoeg tijd voor” (eh, tussen het ramenlappen en cupcakebakken door kennelijk???) en “Zolang de hoogste baas maar een man is, komt het wel goed, toch, hahaha” (… *stilvalt*). Raadsdames in Boxtel: sterkte.

En nog even terzijde: gefeliciteerd Lilian Janse, de eerste vrouw die voor de SGP in de gemeenteraad is gekomen. Sowieso de eerste SGP’er in de raad van Vlissingen. Goed gescoord dus. Ja, wij vrouwen gaan nog wel eens voor vol aangezien worden als het zo doorgaat…

 

9 maart 2014

Nieuws op vrouwendag

Internationale vrouwendag kreeg een eigen pagina in de Volkskrant. Met als hoofdnieuws dat de PvdA een wet wil die verplicht dat bedrijven verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen bekend maken. Dat verschil is nog een kleine 18 %. Helpt dat, openbaar maken? Of zijn er andere maatregelen nodig? Die er bijvoorbeeld voor zorgen dat niet alleen vrouwen al dan niet tijdelijk of part time stoppen met werken als er kinderen komen. Tijdens de vrouwendag-bijeenkomst van emancipatienetwerk Women Inc werd bevestigd dat nog steeds meer dan de helft van de vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig is. En dat dat vooral na een scheiding voor de vrouwen zeer nadelig kan uitpakken.
Maar goed, transparantie kan bijdragen aan vooruitgang. Beter is de trend die al is ingezet: vrouwen tussen 25 en 30 jaar zijn hoger opgeleid en verdienen iets meer hun mannelijke leeftijdgenoten. Volhouden dames, ook als er kinderen komen!

Dat vrouwen minder verdienen, komt ook door henzelf. Niet onbelangrijk – zie ook de NRC – vrouwen moeten leren om beter te onderhandelen! “Moeten we dan meedoen in het spel van de mannen?”, heb ik vaak als reactie gehoord op deze oproep. Tja, zo kun je het ook framen. Je kunt ook zeggen dat je het aan jezelf verplicht bent om goed voor jezelf te zorgen.

Verder op de Vrouwendag-pagina in de VK: in Saoedi-Arabië komt een bedrijventerrein waar alleen vrouwen mogen werken. Eerst vijftig, uiteindelijk duizenden. Klinkt als goed nieuws: de vrouwen mogen tenminste werken. Van de mannen. Want die gaan daarover. Natuurlijk. Duss…

En verderop in de krant: ‘Geen Pakistaanse man durft te tekenen voor scheiding vrouw’, luidt de kop. Denk je eerst dat het om de man uit het betreffende huwelijk gaat, daar zit nog een logica achter. Maar nee: er moeten twee mannen een handtekening zetten onder een scheidingsverzoek van een vrouw, en dat mogen twee willekeurige Pakistaanse mannen zijn. En dan kan deze vrouw, die onder dwang getrouwd was, weer verder met haar leven. Ondanks het (weliswaar ook idiote) feit dat in het Pakistaans recht de getuigenis van een vrouw de helft waar is van die van een man, mochten er van de ambassade géén vier vrouwen tekenen. Een heel artikel over deze zaak maar niet één opmerking over de idioterie van dit systeem en de vernederende uitgangspunten erachter. Vrouwen zijn in Pakistan tweederangs burger. De vorige ambassadeur, een vrouw (dat mag dan gelukkig kennelijk weer wel) had gezegd dat vrouwen nu eenmaal te maken hebben met een systeem dat niet kan worden veranderd. Een natuurwet?!

Ik ben voor een minstens een pagina emancipatienieuws in alle kranten. En niet alleen een gezellige damesbladachtige bijlage over mode en zo. En niet alleen op internationale Vrouwendag aub. En dan niet alleen over vrouwen. Hoofdredacties, zou dat mogelijk zijn?

2 september 2013

Blurred lines en marsepijn

tumblr_inline_ms57ilJllJ1qz4rgpSorry, ik had even niet opgelet. Zette de muziek lekker hard als dit liedje voorbij kwam. Lette niet op de tekst. Had ook in geen tijden een vidoclip gezien (is dat niet heel erg vorig millennium, een videoclip?) Ik had dus niet door dat Blurred Lines een griezelig seksistisch liedje is, waarin een man onder andere zingt dat hij een vrouw wil temmen (domesticate, hij zingt het echt) omdat ‘hij weet dat ze het wil’. En kijk toch eens, bij de MTV-award, ze wil het inderdaad… brrr…

En dan blijkt een reactie op dit liedje van youtube verwijderd te zijn wegens ‘inappropriate content’. Mannen met alleen een onderbroek aan, ja, dat kan natuurlijk niet. Om maar niet te spreken over teksten als: “You if you want to get nasty, just don’t harass me. You can’t just grab me.”
marsepeinDiepe, diepe zucht. Tijd voor wat ‘comfort food’. De ‘R’ is weer in de maand, dus er ligt vast weer decemberzoetigheid in de schappen. Inderdaad…. dit doet best een beetje marsepijn… (dank @ongast voor de foto).

22 augustus 2013

Vrouwen in de raad, zelfs bij SGP?!

‘Lokale politiek blijft vooral een mannenzaak’ kopt Trouw. Het aantal vrouwen in gemeenteraden is niet representatief voor de samenleving en de gemiddelde leeftijd stijgt. Ook bij GroenLinks… in juni kwamen 70 geïnteresseerde vrouwen naar een inspiratiedag over politiek actief worden. Inmiddels zijn de kandidatencommissies volop brieven aan het lezen en gesprekken aan het voeren. Hopelijk met een boel getalenteerde, betrokken vrouwen, want die zijn er volop.

Hoe staan de partijen erin? Een Amersfoortse SP’er denkt dat vrouwen de raad niet resultaatgericht genoeg vinden. Kan zijn. Maar dan komt er dat geniepige zinnetje: ‘En daar komt trouwens nog heel praktisch bij: kwaliteit gaat boven alles, daarna komt sekse.’ Zo denken alle partijen erover. Daar zijn we weer. Wie bepaalt wat er precies onder kwaliteit verstaan wordt? Welke kwaliteiten worden gewaardeerd, welke niet? Welke zijn er juist nodig om de vergadercultuur die vaak heerst, te doorbreken? Of de mannen die nu in de raden zitten, allemaal zo’n niveau hebben zeg.

Ik ben beslist niet voor lijsten waarop mensen alleen staan om hun sekse, leeftijd of afkomst. Dan zou je een soort angelsaksisch jurysysteem krijgen. Het is best handig als mensen gemotiveerd en kundig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat er veel meer diversiteit mogelijk is als partijen vroeger beginnen met scouten en opleiden, niet pas als de verkiezingen in zicht zijn.

Een lichtpuntje als uitsmijter: hoera voor Lilian Janse, de kandidaat-lijsttrekker van de SGP in Vlissingen (zie deze reportage)! Toegeven, er moesten eerst zes mannen ‘nee’ zeggen tegen het lijsttrekkerschap, maar de eerste stap is er. Helaas heeft de SGP nu geen zetel in de raad. En ik vraag me af hoe veel SGP’ers er daadwerkelijk op een vrouw zouden stemmen (er schijnt in de bijbel te staan dat dat niet mag. Maar er staat ook in de bijbel dat moord en incest best ok zijn. Andere discussie…). Desondanks: chapeau Lilan. En niet eens een zwart hoedje, als ik je zo zie op tv.

12 mei 2013

Moederdag, afhankelijkheidsdag?

Na jaren van Haagse stilte kwam er gisteren eindelijk weer eens een bericht van de minister die ook emancipatie in de portefeuille heeft. Jet Bussemaker roept heftige en gemengde reacties op met haar mening dat vrouwen financieel te afhankelijk zijn van hun man (zie Trouw). En dat geeft problemen als de relatie strandt of als de man werkloos wordt. Op Facebook liet ik kort weten dat ik het hier volkomen mee eens ben, maar dat er wel hard banen nodig zijn. Een veelzijdige en stevige discussie ontstond.

Ja maar, de kinderopvang!
Nederlandse vrouwen zijn wereldkampioen deeltijdwerken, vaak met een ‘baantje’ in plaats van een carrière. En als er kinderen zijn, gaan ze – nog – minder werken of stoppen ze zelfs. Omdat de kinderopvang te duur is en het kennelijk geen optie is dat de man des huizes ook minder tijd aan werk buitenshuis besteedt. De kinderopvang werd een belangrijke lijn in de discussie over Bussemakers uitspraken. Eens!! Goede en betaalbare kinderopvang is absoluut nodig om iedereen de kans te geven om aan het werk te gaan. Maar waarom zou dit alleen het probleem van moeders zijn?

Schuldgevoel…
Dan komt het schuldgevoel van moeders om de hoek kijken, zoals Bussemaker stelt. Het eeuwige schuldgevoel over het gezin. Een middelbare-schoolvriendin schreef dat de minister bijdraagt aan het gevoel dat je het als werkende moeder eigenlijk nooit goed doet. Ik ben niet in die positie en kan dus niet bij mijzelf uitzoeken waar zo’n gevoel vandaan zou komen. Nature of nurture? Komt het schuldgevoel door het tweede X-chromosoom? Waarom hebben mannen hier geen last van? Hoe werkt dat bij lesbische moeders? En bij homo’s? En is dit iets heel Nederlands? Hoe zit het met dat schuldgevoel in culturen waar vrouwen als vanzelfsprekend minstens zo veel werken als mannen? Omdat het financieel noodzakelijk is (zoals vaak in Scandinavië en in de VS)? Of ook omdat het volkomen normaal is als vrouwen een carrière ambiëren, zoals Sheryl Sandberg in haar boek Lean In uitgebreid illustreert?

Opleiding verspild?
Bussemaker vond ook dat hoger opgeleide vrouwen het niet kunnen maken dat zij de investering die de overheid in hun opleiding gedaan heeft, niet benutten. Sharon Dijksma heeft dit jaren geleden ook al een keer gezegd, niets nieuws onder de PvdA-zon. Een compleet andere discussie, imho. Want is een opleiding alleen bedoeld om rendement op te leveren? Wat dan te doen met de opleidingen die niet voor een baan opleiden (zelf heb ik ooit Algemene Letteren gestudeerd, nog nooit een vacature voor een Algemene Letteraar gezien)? Of waar het aantal banen niet bepaald voor het oprapen ligt, als cultuurmanagement, vrijetijdskunde? Een opleiding vormt een persoon en heeft een breder doel. Maar om het cirkeltje rond te maken: zowel een goede opleiding als een gezonder arbeidsmarkt maken het vrouwen en mannen mogelijk om voor zichzelf te zorgen.

1 april 2013

Museumbezoek

Een zeer korte blog met een aanbeveling voor wie dat van die onbewuste patronen (nog) niet ziet… het ‘museum’ voor alledaags seksisme van Asha ten Broeke.

30 maart 2013

Topvrouwen in de krant!

Mijn ingezonden brief is vandaag in de Volkskrant geplaatst! Een reactie op het artikel ‘Vrouwen moeten vrij zijn om te kunnen kiezen voor het traditionele rollenpatroon’. Waarop al een geweldige reactie kwam die Simone de Beauvoir als basis had, niets nieuws onder de zon dus, lees hem hier. En ik mocht ook nog een duit in de zak: Komtie:

vkOnbewust niet in beeld

Donderdag 22 maart 2013: in Nieuwsuur bespreken presentator Marielle Tweebeeke, correspondent Saskia Dekkers en Europarlementariër Corien Wortmann de financiële crisis in Cyprus. Wat valt u op? Drie capabele vrouwen in beeld en aan het woord. En niet eens over een gescheiden celebrity of iets met kinderen. In een algemeen, serieus nieuwsprogramma.
Een uitzondering, er zijn zeer weinig vrouwen letterlijk in beeld. Lotte Schouten en Noortje Pellikaan vinden dat geen probleem, schrijven zij in hun opiniestuk. Met als argument dat ‘we’ genoeg hebben aan ‘de grote drie’: de heren Pauw, Witteman en Van Nieuwkerk. Speciale talkshows met alleen vrouwen, zoals Vrouw & Paard, zijn tenslotte geflopt. En als vrouwen liever naar de huishoudbeurs willen dan een carrière willen opbouwen, prima toch.

‘De Nederlandse vrouw geniet voldoende vrijheid en kansen om de top te bereiken of op tv te schitteren, mits ze dat natuurlijk zelf wil.’ stellen Schouten en Pellikaan. Ze verwijzen naar het boek ‘De mythe van het glazen plafond’ van Marike Stellinga. Hiermee gaan zij echter volledig voorbij aan onbewuste patronen die aan de zogenaamde vrije keuzes ten grondslag liggen. Hoe vrij is die keuze echt? Een voorbeeld van zo’n onbewust patroon. Hoe normaal is het dat je vrouwen als deskundige aan het woord ziet of hoort? Kennelijk niet zo normaal, het viel mij in ieder geval op dat er drie dames aan het woord waren in Nieuwsuur. Drie heren in beeld komt zeer regelmatig voor. Dus waarom zouden vrouwen denken dat het haalbaar is om in beeld te komen? Zouden ze er überhaupt bij stilstaan dat ze een dergelijke ambitie zouden kunnen hebben? Het gaat om onbewuste beelden, ingesleten patronen. Net als in het raadsel over de chirurg die weigert een gewonde man te opereren, die met zijn vader na een zwaar ongeval in het ziekenhuis beland. De reden die de chirurg opgeeft voor de weigering: “Dit is mijn zoon”. Rara, hoe zit dit?

Ik ben het helemaal met de schrijfsters eens dat een slachtofferrol creëren voor vrouwen geen oplossing is. Maar het ontkennen van een probleem, wat zij doen, helpt niemand verder. Bewustzijn van de onbewuste patronen die ertoe leiden dat vrouwen niet in beeld komen en eraan werken om die te doorbreken, is noodzaak. Om ambitie bij vrouwen te stimuleren en zo de denkkracht en deskundigheid van de helft van de bevolking te gebruiken. Om vrouwen met ambitie om in beeld te komen, ook daadwerkelijk een grotere kans te geven. Mits ze dat willen, inderdaad. En die chirurg was natuurlijk een vrouw.

19 maart 2013

Topvrouwen, deel 5

Nu ik toch bezig ben…

  • Ik ben heel benieuwd wanneer de eerste SGP-dame zich meldt voor een plek op een kandidatenlijst. Voor de gemeenteraad of hun partijbestuur om te beginnen. In het bestuur van de jongerenafdeling zijn al vrouwen actief. Een jongedame vond het nog wel vanzelfsprekend dat de eerste prioriteit van vrouwen het opvoeden van de kinderen is, maar als die het huis uit zijn, dan kan een vrouw prima in de gemeenteraad. Ach, het is een begin. Een voet tussen de deur. O nee, dat was een andere religie.
  • Spreekt een vacaturetekst vrouwen aan? Onderzoek toont aan dat woordkeuze belangrijk is voor het aantrekken van vrouwen. Bij ‘masculien’ taalgebruik (dominant, concurrerend, leidend) solliciteren vrouwen minder dan bij ‘feminiene’ woorden (relaties, betrokkenheid). Andersom is het effect minder. Als het een organisatie menens is om meer vrouwen te werven, dan lijkt het mij verstandig als vacatureteksten doordachter worden opgesteld en eerst getest worden. Daar ga ik eens goed op kauwen!
12 maart 2013

115 old boys

En toen sloten 115 old boys zich op in de Sixtijnse Kapel om een van hen tot opper-olde-boy te kiezen. Hoewel de te olde boys niet mee naar binnen mochten. De categorie stokoud. Er zijn mensen die hopen op een paus die een nieuwe koers uitzet. Die meegegaan is met de tijd. Een vrijzinnige paus. Tja… aangezien de benoemingen al eeuwen lang uit hetzelfde kringetje voortkomen en ‘ons kent ons’ benoemt, lijkt die kans me verwaarloosbaar. Extreem of iets minder extreem in de leer lijken de smaken. Het ultieme old boys’ netwerk, dat niet anders kan leiden dan tot een monocultuur. En dat is niet alleen in Vaticaanstad het geval met dergelijke clubjes, zelfs als ze niet formeel als zodanig genoemd worden. Menig directiegezelschap zou zo een eigen Sixtijnse Kapel kunnen beginnen.

Ooit schijnt het old boys network doorbroken geweest te zijn door Johanna, die de eerste en enige pausin was. En daarom schijnt het klokkenspel van iedere nieuwgekozen paus gecontroleerd te worden. Eerst maar eens een transgender nomineren?

11 maart 2013

Topvrouwen, deel 4

Een quotum voor 40% vrouwen ‘on board’, in raden van bestuur, dat is het voorstel waar het Europees Parlement dit voorjaar over stemt. En hopelijk voor stemt. Want quota werken, bleek tijdens de conferentie die de European Greens over het voorstel organiseerde (zie hier het verslag en hier de hele registratie).

womens_debate_pan-500x162

In Noorwegen blijkt dat old boys’ networks worden doorbroken doordat bedrijven gedwongen worden om hun criteria en werving transparanter te maken, en buiten de gebruikelijke vijvers te vissen. De vrouwen die aangetrokken worden, zijn jonger en hoger opgeleid dan de zittende bestuurders.

En wat is er nodig om die vrouwen aan te trekken? In ieder geval een transparante werving- en selectieprocedure. Plus gerichte scouting. En goede kinderopvang en andere secundaire voorwaarden.

Meer vrouwen ‘aan boord’, het kan dus best. Verfrissend en nodig. Om het arbeidspotentieel te benutten (de vergrijzing komt eraan), omdat aangetoond is dat diversiteit in het management beter is voor bedrijfsresultaten en vanwege ‘gender democracy’: bestuurders nemen beslissingen die mannen en vrouwen aangaan, dus vrouwen moeten daarover meebeslissen.

En dat geldt natuurlijk net zo hard voor politiek en openbaar bestuur. Zoals ik eerder schreef, mogen zich ook (zelfs?!) bij GroenLinks meer vrouwen melden voor bijvoorbeeld een plek in de Eerste of Tweede Kamer of het partijbestuur. Aan de slag dus met de werving- en selectieprocedures. En vooral met de scouting!

PS: vergeet de petitie niet te tekenen op http://get-women-on-board.eu/

8 maart 2013

Topvrouwen, deel 3

Get women on board

Een inspirerende conferentie in Brussel van de Europese groene fractie over nut en noodzaak van EU-wetgeving om meer vrouwen op topposities te krijgen. Ik ga er nog uitgebreider over schrijven, maar op Internationale Vrouwendag post ik in ieder geval deze film en site.

5 maart 2013

Topvrouwen, deel 2

Hoe zit dat toch met die vrouwen? Een vervolg op mijn vorige blog.

Thea reageerde daarop:  “Als er wat te stemmen valt, stem ik normaal gesproken altijd op een vrouw. […] Voor het imago van de partij leek het me dit keer veiliger op ‘n man te stemmen. Vrouwen krijgen sneller kritiek. Daar hebben we nu even genoeg van gehad. Laf? Ja, misschien wel.” Haar openhartige reactie deed me denken aan een artikel in HP de Tijd, waarin de auteur als beste stuurman/vrouw aan wal tips geeft aan GroenLinks. Een tip was iets van: ‘kap nou met die vrouwen’. Nou, ze hebben hun zin gekregen hoor. De fracties van de Tweede en Eerste Kamer , de delegatieleider in Europa en de partijvoorzitter zijn inmiddels een man. Succes gegarandeerd? Onzin. Het blijft toch meer dan idioot dat mensen het kennelijk een recept voor ‘gedoe’ vinden als ergens alleen of voornamelijk vrouwen aan de macht zijn.

Donderdag ga ik naar Brussel voor de bijeenkomst ‘Get women on board, will the EU do what it takes?‘ (Wie gaat er mee? Wel 5x overstappen op zowel de heen- als de terugweg, duim maar voor me dat dat goed gaat…). Er komt dus vast nog wel een Topvrouwen, deel 3. Het is tenslotte deze week, vrijdag 8 maart, ook nog eens internationale vrouwendag!

Een tip en een raadsel tot slot:

  • Tip: op de luisterpaal van de VPRO staat een nieuwe uitvoering van het geweldige lied: “Was ik maar een kleine zwakke vrouw” van Annie M.G. Schmidt, prachtig vertolkt door Marike de Jager.  Lekker meegalmen 🙂
  • En het raadsel: de Volkskrant kopte vanmorgen boven een positief portret over iemand hoog in de boom: “Een nurksig maar wel heel duidelijk communicator”. Wat denk je, gaat dit over een man of een vrouw?
4 maart 2013

Topvrouwen zat, nu nog meer vrouwen aan de top

Een opvallend citaat in het VK-magazine: Maxim Februari beschrijft wat testosteron met hem gedaan heeft: “Ik werd minder zorgelijk. Als vrouw dacht ik vaak een dag later nog na over wat ik had gezegd tegen iemand. Als man had ik daar geen last meer van.” De vraag over nature vs. nurture steekt regelmatig de kop nog op als het gaat over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Februari beschrijft hier een helder gevalletje ‘nature’. In het boek ‘Speak up, dear‘ gaan de auteurs ervan uit dat vrouwen het evenwicht moeten bewaken tussen ‘competent, maar onaardig’ en ‘aardig, maar incompetent’. Mannen hoeven dat niet. Maatschappelijke normen dus: meer ‘nurture’ dan ‘nature’. De discussie bij DWDD over meer vrouwen als deskundige in beeld, ging al snel over het uiterlijk. Een vrouw in beeld moet ook mooi zijn, een man hoeft dat niet. En voor vrouwen is de inhoud belangrijker dan het in beeld zijn op zich. Niet meepraten over een of andere sporter dus, maar alleen over het onderwerp waarover ze deskundig zijn.

Fascinerend allemaal. En relevant, zowel voor mijn werk als voor mij persoonlijk. Ik vind het idioot dat voor de ene helft van de wereldbevolking andere normen gelden dan voor de andere helft. En dan heb ik het nog niet eens over culturen waarin de vrouw echt tweederangs burger, slaaf of gebruiksvoorwerp is. In Nederland is het kennelijk al niet te doen om vrouwen volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij! Dus even zichtbaar en goed vertegenwoordigd en bijdragend aan beleid, bestuur en onderzoek. De discussie over positieve actie is ook nog lang niet uitgewoed. Niet nodig, discriminatie? Of hard nodig om vastgeroeste netwerken te doorbreken? Ik ben voor, trouwens. Niet voor excuus-Truzen en alibi-Fatima’s, maar voor actiever scouten en begeleiden van vrouwen.

Gisteren koos het congres van GroenLinks een nieuw partijbestuur. Van de zeven posten zijn er twee voor een vrouw. Het hadden er drie kunnen zijn als Lot voorzitter was geworden. In het interimbestuur dat afscheid nam, zat één vrouw. Op de lijst voor de Tweede Kamer stonden meer mannen dan vrouwen. Voor al deze vacatures hadden zich relatief heel weinig vrouwen gemeld. Kennelijk is het zelfs bij een echte emancipatiepartij als GroenLinks toch nodig om extra aandacht te besteden aan de politiek-bestuurlijke carrières van vrouwen. Zijn er aarzelingen en dilemma’s? Wat kunnen we daaraan doen? Met onze emancipatiewerkgroep Femnet ga ik daar dit voorjaar een middag over organiseren.

Eerst ga ik verder smullen van het prachtige naslagwerk ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’. En heb ik vast het boek ‘Lean in’ van Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg besteld. De Nederlandse versie, vanwege het voorwoord van Femke Halsema. Ter inspiratie. Want topvrouwen zijn er zat. Nu nog meer vrouwen aan de top.

3 februari 2013

Uitzoomen ajb!

Staat mijn gezicht wel groot genoeg op de foto? Dan kom ik tenminste intelligent en ambitieus over. Een uitgezoomd portret maakt dat iemand sympathieker en warmer overkomt. Het tijdschrift ‘Psychology of Women Quarterly’ bestudeerde duizenden foto’s van politici en concludeerde dat de vrouwen meestal met uitgezoomde foto’s werden geportretteerd. Debatbureau Debatrix hoefde niet ver te zoeken voor een demonstratie: de leden van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks zijn heel stereotiep geportretteerd: Bram en Jesse ingezoomd, Liesbeth en Linda uitgezoomd. Size does matter, is de conclusie.

Grappig dat kwalificaties als ‘intelligent’ en ‘ambitieus’ kennelijk hoger scoren dan ‘warm’ en ‘meelevend’?! Misschien is dit juist het moment om een keuze te maken. GroenLinks wordt nogal eens gezien als een technocratische partij. Met prachtige oplossingen voor alle problemen, die rationeel prachtig zijn maar het hart niet raken. Dat we intelligent zijn, hoeven we als slimste jongetjes en meisjes van de klas toch niet meer te bewijzen!? We mogen dus best wat warmer en meelevender overkomen, als je het zo bekijkt. Dus Bram en Jesse: uitzoomen ajb. En verder natuurlijk ook zeer intelligent en ambitieus oppositie blijven voeren.

%d bloggers liken dit: