Archive for ‘Gemeentepolitiek’

26 maart 2014

Democratisch kippenhok

Wat gebeurt er als de meerderheid van een gemeenteraad uit vrouwen bestaat? In Boxtel is dat na de verkiezingen het geval: 12 van de 23 zetels. Een perfecte verdeling! Dan komen er bijzondere reacties. Op het eerste gezicht onschuldig, maar er schuilt een wereld aan belevingen achter. Van de site van Omroep Brabant: Toch wordt de raad geen kippenhok, zo denkt raadslid Tossy de Man van PvdA/Groen Links: “Het zijn buitengewoon capabele vrouwen, dus dat komt goed.” Hoezo, toch? De veronderstelling is kennelijk dat dat kippenhok standaard is als er meer mannen dan vrouwen zijn? Laat de cupcakes maar komen hoor.

De raad bestaat niet alleen uit vrouwen. Dat zou ik vanwege de representativiteit niet goed vinden, maar als tegenwicht tegen de raden die voornamelijk of helemaal uit mannen bestaan, is het juist weer goed voor het evenwicht. En dan nog? De Boxtelse mannen die door de wakkere omroep een voxpopje mochten doen, vonden het geen probleem. Want: “Vrouwen zijn tegenwoordig toch net zo goed als mannen” (eh, tegenwoordig??), “Ze hebben er tenminste genoeg tijd voor” (eh, tussen het ramenlappen en cupcakebakken door kennelijk???) en “Zolang de hoogste baas maar een man is, komt het wel goed, toch, hahaha” (… *stilvalt*). Raadsdames in Boxtel: sterkte.

En nog even terzijde: gefeliciteerd Lilian Janse, de eerste vrouw die voor de SGP in de gemeenteraad is gekomen. Sowieso de eerste SGP’er in de raad van Vlissingen. Goed gescoord dus. Ja, wij vrouwen gaan nog wel eens voor vol aangezien worden als het zo doorgaat…

 

Advertenties
22 augustus 2013

Vrouwen in de raad, zelfs bij SGP?!

‘Lokale politiek blijft vooral een mannenzaak’ kopt Trouw. Het aantal vrouwen in gemeenteraden is niet representatief voor de samenleving en de gemiddelde leeftijd stijgt. Ook bij GroenLinks… in juni kwamen 70 geïnteresseerde vrouwen naar een inspiratiedag over politiek actief worden. Inmiddels zijn de kandidatencommissies volop brieven aan het lezen en gesprekken aan het voeren. Hopelijk met een boel getalenteerde, betrokken vrouwen, want die zijn er volop.

Hoe staan de partijen erin? Een Amersfoortse SP’er denkt dat vrouwen de raad niet resultaatgericht genoeg vinden. Kan zijn. Maar dan komt er dat geniepige zinnetje: ‘En daar komt trouwens nog heel praktisch bij: kwaliteit gaat boven alles, daarna komt sekse.’ Zo denken alle partijen erover. Daar zijn we weer. Wie bepaalt wat er precies onder kwaliteit verstaan wordt? Welke kwaliteiten worden gewaardeerd, welke niet? Welke zijn er juist nodig om de vergadercultuur die vaak heerst, te doorbreken? Of de mannen die nu in de raden zitten, allemaal zo’n niveau hebben zeg.

Ik ben beslist niet voor lijsten waarop mensen alleen staan om hun sekse, leeftijd of afkomst. Dan zou je een soort angelsaksisch jurysysteem krijgen. Het is best handig als mensen gemotiveerd en kundig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat er veel meer diversiteit mogelijk is als partijen vroeger beginnen met scouten en opleiden, niet pas als de verkiezingen in zicht zijn.

Een lichtpuntje als uitsmijter: hoera voor Lilian Janse, de kandidaat-lijsttrekker van de SGP in Vlissingen (zie deze reportage)! Toegeven, er moesten eerst zes mannen ‘nee’ zeggen tegen het lijsttrekkerschap, maar de eerste stap is er. Helaas heeft de SGP nu geen zetel in de raad. En ik vraag me af hoe veel SGP’ers er daadwerkelijk op een vrouw zouden stemmen (er schijnt in de bijbel te staan dat dat niet mag. Maar er staat ook in de bijbel dat moord en incest best ok zijn. Andere discussie…). Desondanks: chapeau Lilan. En niet eens een zwart hoedje, als ik je zo zie op tv.

26 juni 2013

Knokken voor kwetsbaar groen

Het is een voorrecht om in een prachtig natuurgebied te wonen. Waar de karekiet in het riet in de achtertuin-plas pruttelt, de ooievaars in de wei scharrelen, de buizerds rondcirkelen boven je hoofd en de ganzenkuikens hun poten warmen op de weg. En waar soms een ijsvogel of een purperreiger zich laat zien. Onlangs is het hier zelfs officieel Natura2000-gebied geworden. Natuur om trots en zuinig op te zijn dus. Helaas blijft het nodig om ervoor te vechten…

DSCN0658Na de strijd voor een fatsoenlijk evenementenbeleid in 2006 (het werd hier een permanente grote openluchtdisco als het aan de gemeente lag), de helaas verloren strijd tegen de komst van de enorme sauna in de straat (waar mensen niet op de fiets naar toe komen) was nu het bestemmingsplan voor de Herenweg en de Gageldijk aan de beurt. Twee jaar hebben bewoners meegepraat, enquêtes in de buurt gehouden en input gegeven waar de gemeente het helemaal mee eens was. De strekking: het gebied is voldoende volgebouwd, bedrijven mogen niet uitbreiden.

Maar helaas, de gemeenteraad liet zich aan deze voorbereiding niets gelegen liggen. Een aantal ondernemers heeft succesvol gelobbyd en op het laatste moment heeft de raad besloten dat bedrijven 20% mogen uitbreiden. Los van het feit dat twee jaar voorbereiding samen met de bewoners zo maar overboord is gekieperd (en dat met een vers aangenomen participatienota vol mooie woorden over gelijkwaardigheid), blijkt helaas dat raadsleden geen idee hebben waar ze het over hebben. Er waren er zelfs die vonden dat de straten toch al een bedrijventerrein zijn. Dat er ook mensen wonen, dat het de start is van het natuur- en recreatiegebied… ach… het kan de meeste raadsleden niet schelen kennelijk. En dat Stichtse Vecht alle records breekt met leegstaande kantoren, tja…

Met het bestuur van de bewonersvereniging tekenen we in ieder geval binnenkort een convenant met de gemeente over de samenwerking. En dan… the proof of the pudding, niewaar. En ik hoop van harte dat er in 2014 een gemeenteraad gekozen wordt met meer besef van het bijzondere gebied waarin we wonen.

16 maart 2012

Zesjescultuur in de gemeenteraad

Een mager zesje krijgen raadsleden voor hun werk, is de uitkomst uit bestuurskundig onderzoek. Het is een voldoende, maar wel met de hakken over de sloot. Doet dit cijfer recht aan de inspanningen van de raadsleden? Dat hangt ervan af denk ik, of je kijkt naar kwaliteit of kwantiteit van de inspanning.

Het raadslidmaatschap kost veel tijd. Veel leeswerk vooral en veel vergadertijd. In Amsterdam is volop discussie over de duur van de vergaderingen, er zijn raadsleden van mening dat lange vergaderingen er gewoon bij horen. Pech van de laatste tram en de oppas die naar huis moet, je blijft zitten omdat de agenda nog niet af is. Dat zou misschien nog wel legitiem zijn, als de vergaderingen efficiënt verliepen. En dat zal vast her en der het geval zijn, maar ik vrees dat het gros van de vergaderingen best wat strakker kan verlopen.

Ik mis het raadslidmaatschap best, maar niet de vergaderingen. En wat ik begrijp is de raad van Stichtse Vecht niet bepaald een verbetering ten opzichte van die van Maarssen. Maar goed, dat is vanaf de zijlijn geredeneerd. Door de bril van de lokale verslaggevers en via twitter. Onze eigen ‘Vechtse Leaks’ lieten zien dat de burgemeester een oproep heeft gedaan aan de raadsleden voor een constructiever vergaderklimaat. “Doe even normaal” op lokaal niveau. Triestigheid…

Ondertussen zijn achter de schermen de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 alweer begonnen. Volgens het genoemde onderzoek zou 7% van de burgers willen overwegen om zich verkiesbaar te stellen. Dat is goed nieuws voor de scouts. Het raadswerk gaat namelijk echt ergens over. Het kabinet decentraliseert zich suf, zodat steeds meer zorgtaken de verantwoordelijkheid worden van gemeenten. Dat het geld niet mee-gedecentraliseerd worden, maakt dat juist raadsleden heel scherp moeten zijn!

Senator Tof Thissen hield vorige week een GroenLinks-Gedachtegoedcollege over ‘Een Sociaal Land’. Hij verwoorde het als volgt*: ‘We gaan nu over van een centraal geleide verzorgingsstaat naar de ondersteunende stad. Dat vereist een investering in de kwaliteit van onze raadsleden. In de lokale volksvertegenwoordiging, daar zal het echte werk plaats vinden. Lokaal moeten we het debat aangaan over wat wij sociaal en solidair vinden. Kortom, het sociale zekerheidstelsel, met grootse nationale ideeën, landt langzaam in lokale discussies. Daar is het van belang dat we de juiste keuzes maken, niet alleen in de Tweede Kamer.’

*Met dank aan Simon Otjes van Bureau de Helling voor het verslag.

Tags:
15 augustus 2011

Wikicratie voor de gemeentebegroting

De gemeente Stichtse Vecht treedt in de voetsporen van collegagemeentes en vraagt de inwoners om op een website te laten weten hoe het moet met de gemeentelijke financiën. Het Rijk bezuinigt op gemeenten en decentraliseert, zoals dat zo mooi heet. Alleen de taken, niet het geld dat daarvoor nodig is. Dus de vraag aan de bewoners is: waar mag op bezuinigd worden, waarop niet? De website laat een bonte verzameling aan suggesties zien. Ik ben benieuwd of het ei van Columbus ertussen zit.

Het lastige aan de gemeentebegroting is dat er maar een klein, zeg gerust een heel klein deel ‘vrij’ te besteden is. 80 tot 90% staat vast. Vaste kosten en verplichtingen als loonkosten, uitkeringen e.d..  De rest is de politieke portemonnee. De suggesties op de site verraden vaak ook politieke voor- en afkeuren. Leuk leesvoer!

‘Langs elkaar werken’ staat in de lijst, maar blijkt niet zo bedoeld… Er zijn ook suggesties om minder vaak afval op te halen, maar leges zijn kostendekkend. De afvalstoffenheffing zou dalen, zonder effect op de begroting. Wel geinig dat de suggestie wordt gedaan dat er blauwe kliko’s moeten komen voor het oud papier (de meest idiote niet-besluitvorming die ik in de gemeenteraad van Maarssen heb meegemaakt…). En wat te denken van ‘minder raadsleden’? Tja, daar gaat de gemeentewet over. Minder wethouders zou wel een optie zijn. Ook klinkt her en der een portie wantrouwen: ontbind contracten met bevriende bedrijven. Die vragen te veel. Aldus de schrijver. Bij de suggesties voor meer inkomsten staat o.a. paardenbelasting en natuurlijk: minder ambtenaren. Controles intensiveren én controles afschaffen, allebei lucratief kennelijk. Het meest mag bezuinigd worden op het bestuur en de dienstverlening. Maar ja, wie behandelt dan de klachen en andere brieven?

Het is goed dat zo veel mensen meedenken, de expertgroepen die de gemeente gaat instellen, lijken mij meer zoden aan de dijk zetten. Het mooie is dat de site een goed overzicht geeft van de taken van de gemeente, met de uitgaven en inkomsten per beleidsgebied. Een prachtige cursus voor wie zich kandidaat zou willen stellen voor de gemeenteraad!

19 mei 2011

Correctie democratisch gekozen taalfout: €160.000

Er was een referendum aan te pas gekomen, maar helaas geen docent Fries. Of Nederlands. Of Aardrijkskunde. Desnoods. In maart 2010 kozen de bewoners van de gemeente-in-wording niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar ook een nieuwe gemeentenaam. De nieuwe naam werd ‘Súdwest Fryslân’, in maart door de nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente officieel vastgesteld. Mooie huisstijl, website, borden gemaakt…
En toen kwam B&W erachter dat er een taalfout in de gemeentenaam geslopen was. Een democratisch gekozen taalfout, dat wel dus. De gemeenteraad krijgt nu de vraag voorgelegd of er €160.000 begroot kan worden voor de ‘definitieve huisstijl’. Eentje met koppelteken dus. Want dat hoort nu eenmaal bij samengestelde geografische namen (wat overigens volgens mij echt wat anders is dan geografisch samengestelde namen, zoals op de website Groot Sneek staat). Duur grapje, zeker in deze tijden van bezuinigingen…

6 april 2011

Schuitje varen, kansrijk concept bedenken

Omdat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan… ik heb me gemeld als bestuurslid van de wijkvereniging. Stel je toch eens voor dat ik me zou gaan vervelen! Zonder dollen, ik ben tenslotte ooit in de gemeenteraad beland uit betrokkenheid bij mijn leefomgeving, en die drijfveer is echt niet verdwenen nu ik niet meer in die raad zit.

En zo ontving ik een oproep om mee te denken over hoe de gemeente het best gebiedsgericht kan gaan werken. Met de prachtige zin in de vragenlijst die we van tevoren kregen: ‘Uw medewerking is het begin van een zoektocht naar een kansrijk concept voor Stichtse Vecht’. Een kansrijk concept voor Stichtse Vecht, daar was ik natuurlijk in de raad van Maarssen ook al volop bij betrokken. Kortom: zoiets kun je toch niet weigeren.

Inschepen dus: de bijeenkomst was op een schip dat over de Vecht voer. Volgens de wethouder waren er 76 inwoners aanwezig, prima opkomst. Slim, zo’n bijeenkomst op een schip, geen ontsnappen mogelijk natuurlijk. Ik had die behoefte niet trouwens, het werd een leuke en interessante uitwisseling van ideeën en ervaringen over wijkcommisies, communicatie en transparantie (vooral het gebrek eraan…). Hoe groot moet een gebied eigenlijk zijn? En wie krijgt welke verantwoordelijkheid? Heldere communicatie – vooral van de gemeente – en legitimiteit van bewonersorganisaties (wie vertegenwoordig je eigenlijk?) waren zo ik het hoorde scheepsbreed de belangrijkste gespreksonderwerpen.

De wethouder van dienst meldde aan het eind nog wel dat de gemeente de komende jaren miljoenen moet bezuinigen, en dat wij daar een volgende keer ook over mogen meedenken. Voor een kansrijk concept om niet failliet te gaan…

7 maart 2011

GroenLinks Stichts Gevecht uitgevochten

De kogel is door de kerk: CvdK is voor zichzelf begonnen in de raad van Stichtse Vecht. De GroenLinks-fractie bestaat nu nog maar uit één persoon, Piet. Gelukkig kan hij met steun van de achterban nu weer gaan bouwen aan een sterke afdeling. Met nog steeds de deur op een kier, zie de oproep op de website van GL-Stichtse Vecht. Dertien fracties telt de raad nu. Wat een boel kikkers in de kruiwagen. 13 woordvoerders per onderwerp… 13 algemene beschouwingen (tenzij die afgeschaft worden, lijkt mij een fijn plan)… Duurzaam Stichtse Vecht gaat de nieuwe eenpersoonsclub heten. Moet je eens op googelen… dan kom je toch echt op mijn weblog!

PS: misschien een verhelderend onderzoek achter deze link?!

14 december 2010

(On-)geloofsbrieven en ander afscheidsleed

Dat was ‘m dan: de laatste vergadering van de gemeenteraad van Maarssen. Helemaal in stijl met de nodige heftigheid, speeches en lintjes voor de oudgedienden onder de afscheidnemers.

Twee formele agendapunten: de notulen van de vorige keer en het goedkeuren van het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raad. Met de opmerking ‘het onderzoek wel ja’ is de raad akkoord gegaan. Want er was nog wel wat inspiratie voor amendementen… Gezien de ontwikkelingen waren er ook een paar ‘ongeloofsbrieven’ bij. GL-fractievoorzitter Albert Gemke was er helder over in zijn toespraak: ongeloof over het feit dat ook – zelfs? – bij GroenLinks baantjesjagers ten koste van de partij in de raad kunnen komen. Met 81 stemmen maar liefst 😦 .

Er waren meer heftige momenten. De fractievoorzitter van de PvdA die een bewogen betoog hield hield over de gang van zaken rond de burgemeesterrel en de gevolgen voor haarzelf en haar fractie. In niet mis te verstane woorden nam ze afstand van de actie van de wethouder. Die gewoon in de raad gaat zitten, tussen de scherven van het slagveld dat hij heeft aangericht. Zelfs de landelijk voorzitter van de PvdA had in een blog geen goed woord over voor wat er gebeurd was… op naar fractie 14?

Door mijn verkoudheid was het ‘grondwaterpeil’ al behoorlijk hoog, en met zo veel lieve woorden van zowel burgeMirjam als Albert hield ik het niet droog. Een wrang afscheid. En nu is het afgesloten. Geen blogs meer over de Maarssense soap dus. The end.

23 november 2010

Drama Maarssen, laatste bedrijf

Het was me het avondje wel, de laatste vergadering van de Maarssense gemeenteraad. Er is nog een afscheidsbijeenkomst op 13 december, ik ga vast warmlopen voor de feestelijke polonaise…

Op de agenda stond eigenlijk haast niets. Vaststellen van verordeningen, zo goed als hamerstukken. Maar natuurlijk kon de vergadering niet beginnen voor er een verklaring van zowel het college als de raad was afgelegd over het zgn. communciatieadvies aan de burgemeester. Eindelijk zelf kunnen lezen. Als dat een memo van een ambtenaar is, dan is het niveau van de adviseurs werkelijk bedroevend slecht, kunnen ze geen coherente zin schrijven en is foutloos Nederlands ook lastig. Bijzonder vage crypto-taal in een opmaak die overduidelijk niet uit een gemeentelijke computer komt. Ik heb heel wat memo’s en andere gemeentelijke stukken gezien de afgelopen jaren, en alleen als je van een afstandje door je oogharen kijkt, zou je dit geval met de huisstijl kunnen verwarren.  Maarssen2000 heeft aangifte gedaan, ik hoop dat ooit duidelijk wordt wie hier achter zat.

Kijk en luister naar RTV-Utrecht en lees de Volkskrant voor verslagen van de soap.

Nadat de verordeningen zijn vastgesteld, kwam er nog een duveltje uit een doosje: een motie van de CU dat het college de bussluis (voor mensen uit Maarssen: De Bussluis) moet verwijderen. Een verkiezingsitem van drie partijen, die dan ook voor stemden. Gelukkig was de rest in de meerderheid en is deze totaal on-onderbouwde e-motie afgewezen. Tijd voor gezond verstand. Hoog tijd voor verkiezingen. Maar daarover morgen meer…

16 november 2010

StichtseVecht SlangenVecht

M’n mailbox puilt uit met berichten over de gang van zaken over de waarnemend burgemeester voor Stichtse Vecht. Niet fraai, om het zacht te zeggen, om er een soort vertrouwenscommissie-achtige draai aan te geven, terwijl een waarnemer gewoon door de Commissaris van de Koningin wordt benoemd. Of hij open staat voor een advies van een aantal lijsttrekkers, is maar de vraag. Niet fraai, om het zacht te zeggen, om zoiets namens drie Maarssense lijsttrekkers in werking te zetten en zo het beeld van de Maarssense bestuurscultuur A&A (achterkamers en afrekenen) lekker vet aan te zetten. Biedt ook zo veel vertrouwen aan onze toekomstige gemeentegenoten in Breukelen en Loenen. “Daar gaan ze weer, typisch Maarssen… Maar ook niet fraai, om het zacht te zeggen, om zoiets meteen op de mail te gooien naar alle contacten, inclusief media. Transparantie is een groot goed, maar zo valt er ook niets meer aan te redden. De burgemeester moest zich nu wel terugtrekken, nu dit alles op straat ligt, was een reactie op een webforum.

Het treffendste commentaar op een webforum was wat mij betreft: “Stichtse Vecht had beter Slangenvecht kunnen heten.” Moeten ze wel even het restaurant met dezelfde naam omdopen, het was vast niet als compliment bedoeld…  Donderdag is er een extra raadsvergadering, 17.30 in Goudestein. Maarssen eindigt in stijl…

17-11: zie ook het artikel in Binnenlands Bestuur. Nog geen persverklaring van de PvdA gezien, niets op hun site ook.

18-11: PvdA-voorzitter vindt dat lijsttrekker excuses moet aanbieden. Is dat alles??

5 oktober 2010

Onnavolgbare vergaderpraktijken

Het laatste vergaderkwartaal van de Maarssense gemeenteraad is aangebroken. Nog even genieten van de procedurele discussies over wat nou een technische vraag is en wat niet (die horen niet meer in de raad tenslotte), of vragen niet toch mogen als je niet naar het speciale vragenuurtje was geweest… en prachtige zijwegen vanaf de agenda, over hoe het de CU bevalt om coalitiepartner te zijn bijvoorbeeld. En onnavolgbare afkortingendiscussies en narekenpraktijken, waarvoor echt een zeer gespecialiseerde achtergrond nodig is… De controlerende taak van de raad tot ver achter de komma uitgevoerd.

Achter de schermen werk ik mee om voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht een advies te maken voor een vergadermodel. Er is me veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de doelen van de vergaderingen in ieder geval helderder worden, zodat we tenminste weten wat er wanneer van de raadsleden verwacht wordt. Alle denkbare vergaderdoelen komen in Maarssen in willekeurige volgorde en bij voorkeur goed gemengd aan bod. De burgemeester deed haar best om de raad nog aan haar eigen afspraken te houden, maar dat viel nog niet mee. Desalnietemin waren we on-Maarssens al voor 22 uur klaar, zodat er nog meer mensen bleven hangen voor de borrel. Werd het toch nog gezellig.

6 september 2010

Aan de slag!

Na een heerlijke zomermaand in onder andere Dalarna en Damaraland (ja, zoek dat maar eens op) is de vakantie voorbij. Geweldige timing: vlak voor we het land weer inkwamen, liep de vorming van het rechtse kabinet stuk. Toen durfden we weer terug ;). Exit Klink, ik hoop dat de overige ‘CDA-dissidenten’  volhouden. En dat er meer zijn die zich bij hen aansluiten. En dan toch GroenPaars!? Ik hoop het van harte!

Bij het Landelijk Bureau van GroenLinks ben ik vandaag meteen begonnen in mijn nieuwe baan: manager Politiek Personeelsbeleid. Voor een  deel bestaat de functie uit werk dat ik al deed, het managen van de GroenLinks-Academie. Nu zijn daar scouting en werving van politieke talenten bijgekomen. De eerste klus dient zich meteen aan: de kandidatencommissie voor de Eerste Kamer is aan de slag gegaan. Op 2 maart zijn er tenslotte weer PS-verkiezingen en dan is de EK aan de beurt. En dit weekend start de volgende ronde (twee groepen!) van de leergang Zin in GroenLinks. Aan de slag dus!

Ook de vergaderingen van de Maarssense raad gaan weer van start. Fractie, commissie, er zijn nog een paar belangrijke onderwerpen te behandelen voor de gemeente Maarssen ophoudt te bestaan. Veel verkeersonderwerpen: de Milieu-effectrapportage van de Ring Utrecht (op naar de Kracht van Utrecht, het betere alternatief!), het vliegveld Hilversum, de maximumsnelheid op de A2 die volgens het kabinet best weer omhoog kan. Ach, wie let er op de fijnstof en de geluidsoverlast. Als we maar sneller achteraan in de file of voor het rode stoplicht kunnen staan…

29 juni 2010

Wat en waarom

Een lange raadsvergadering gisteravond, maar wel eentje met een goed debat. Dat is ook wel eens fijn. Met als uitkomst, ook best bijzonder: de raad was unaniem tegen het voorstel voor tijdelijke huisvesting van de nieuwe gemeente in een kantoor in Breukelen. Omdat er niets te kiezen viel en de noodzaak en de consequenties van deze keuze niet duidelijk genoeg waren, dat was de reden voor bijna alle fracties. Wel liepen twee discussies door elkaar. Een politieke (het helpt niet om een verdeeld college voor je te hebben) en de inhoudelijke, die over de huisvesting dus. Dat gaf de nodige verwarring en persoonlijk gehakketak. W

Gelukkig hebben zes van de zeven fracties laten weten dat zij voor een centrale huisvesting zijn, maar niet op deze manier. Daar ging nog wel een schorsing overheen waarin we in een snelkookpan onderhandeld hebben over een motie. En nu weer terug naar het doel: zo snel mogelijk alles op orde voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Dus niet alleen de huisvesting, maar ook duidelijkheid over de financiering ervan. Zodat wij als raadsleden kunnen uitleggen waar we voor kiezen en waarom.

23 juni 2010

Raadzend druk & duurzame week

Een drukke raadsweek deze week: raadsvergadering, griffiecommissie, informatiebijeenkomsten, fusiecommissie… zo blijf je als raadslid lekker bezig;).

Dat lekker bezig gold niet echt voor maandag. Hoewel de gemeenteraad toen een aantal belangrijke besluiten heeft genomen (bestemmingsplannen goedgekeurd, het bomenbeleidsplan in werking gezet), viel dat toch nauwelijks op… hier is namelijk nauwelijks over gesproken. Wel is een redelijk goede discussie gevoerd over de aanleg van parkeerplaatsen in Maarssenbroek. Alleen de CU en wij van GroenLinks waren tegen. Wij geloven niet dat meer parkeerplaatsen de oplossing zijn voor de sportvereniging. Een collega-raadslid van een andere fractie zei het zelfs letterlijk: bij een andere vereniging met meer parkeerplaatsen is ook nooit plaats… Meer asfalt = meer auto’s, blijkt. Maar goed, de heilige koe verdient een ‘wei’. Een heel dure wei, ook nog eens. Ik ben pessimistisch: dit gaat de buurtbewoners op de lange duur niet blijer maken als er niet ook (en vooral) goede afspraken gemaakt worden met de verenigingen.

Maar dit ging nog ergens over. Een groot deel van de vergadering ging op aan het vragenhalfuurtje, dat ruim een uur duurde (ja, die klok…). Waarbij verreweg de meeste vragen bedoeld waren om een podium te creëeren voor ronkende aanklachten die met één telefoontje opgelost zouden zijn. En toen kwam er ook nog een interpellatiedebat. Da’s een zwaar instrument van de raad om het college aan de tand te voelen over ernstige zaken. Nu ging het over communicatie over de U-pas, de kortingskaart voor mensen die het niet zo breed hebben. Niet inhoudelijk, ben je mal, maar procedureel. Eerlijk gezegd was ik al snel de draad kwijt in het gedoe over data en zo. Jammer was dat de hele publieke tribune tijdens al dit interne geneuzel vol zat met mensen die wachtten tot hun onderwerp aan bod was. Ik kan me niet voorstellen dat het boeiend voor hen was…

Verder gaan we deze week verder met het voorbereiden van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Een belangrijke discussie over de huisvesting staat op de agenda, daar vergadert de gezamenlijke fusiecommissie van de drie huidige gemeenten donderdagavond over. Jazekers, tijdens het voetbal, wij kennen onze prioriteiten (voor mij niet zo’n ingewikkelde keuze hoor). Om het dan toch maar een beetje in stijl te doen, vergaderen we in twee helften. Eerst in Maarssen met de ‘eigen’  commissie, daarna in Breukelen met de gezamenlijke. Beide vergaderingen zijn voor een deel besloten. Ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen.

Duurzame week

En tot slot is het zo maar ineens Duurzame Week in Stichtse Vecht! Vanmiddag is de klimaatbijeenkomst van de NMU in Breukelen. En morgen is de Klimaattop van Stichtse Vecht zelf, in Nijenrode. Heel hip ‘Greenpoint‘ genaamd. Wat een boel inspiratie en denkkracht bij elkaar. Daar ga ik eens goed van genieten!

Oja, steun je ‘Nederland krijgt nieuwe energie‘ al? Een initiatief waaruit blijkt dat verschillende politieke partijen wel degelijk hetzelfde willen. Nu nog even GroenPaars regelen om het voor elkaar te krijgen…

25 mei 2010

Lezen, lezen, typen, lezen

Er zijn gemeenteraden die wel sturen op de agenda… in Maarssen verteren wij helaas nog wat wij op de agenda voorgeschoteld krijgen. En dat is soms niets, dan wordt een vergadering geschrapt. Maar nu lag de mat vol zware enveloppen: er moeten nog een boel bestemmingsplannen door de raad voor de zomer. Kennelijk. Anders gaat er vast iets mis. Vast. Toch? Helaas kan ik nu niet snel even vrij nemen om alles nog grondig door te nemen. Dat zou wel nodig zijn om overal serieus aandacht aan te besteden.

Want tja, er was ook nog een commissie Bestuurlijke Toekomst voor te bereiden, die is morgen al, met een stuk over het dienstverleningsconcept voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Een mooi stuk vol prachtige plannen, alleen zonder prijskaartje. En dan was er ook nog iets wat ook een deadline heeft: een brief aan de kandidatencommissie om me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Die heb ik net verzonden, kan van de to-do-lijst af. To do voor de nieuwe raad: sturen en plannen…

19 mei 2010

Lex silencio: natuurbelang geen algemeen belang?

‘ Wie zwijgt, stemt toe’, zo’n beetje letterlijk de betekenis van de Lex Silencio Positivo. Om precies te zijn: als de gemeente te laat is met het behandelen van een vraag, dan krijgt de vrager gelijk. Is de termijn voorbij om te reageren op een vergunningaanvraag, dan is de vergunning dus verleend. Had de gemeente maar beter op moeten letten.

Klinkt heel sympathiek en vaak is het een prima idee. Waarom zou je daar uitzonderingen op maken? Een stok achter de deur, zoals de VVD noemde? Om de gemeente te houden aan haar eigen uitgangspunt om zich aan haar eigen termijnen te houden? Dit roept het beeld op van een suffende ambtenaar achter een stapel achterstallige post… Terwijl het om uitzonderingen gaat. Als er nog onderzoek nodig is om een aanvraag goed te beoordelen, dan mag de reactietermijn van de wet verlengd worden. Waar vertraging zelfs lang niet altijd de schuld van de gemeente is. Het komt ook voor dat de aanvrager niet alle of de juiste informatie indient. Overmacht is niet uit te sluiten natuurlijk. Ambtenaren kunnen ziek worden, vervanging is soms moeilijk te regelen. Ik noem maar iets. Maar nogmaals, ik heb het over uitzonderlijke uitzonderingen…

De gemeentenvereniging VNG adviseert om niet alle regelingen onder de lex silencio te laten vallen. Omdat de gevolgen voor anderen dan de aanvrager zwaarder wegen als bv. een vergunning stilzwijgend wordt verleend voor het nodige onderzoek is afgerond. Dan mag een nieuwe peuterspeelzaal ineens beginnen zonder dat de veiligheid voor de kinderen goed geregeld is. Of een bedrijf mag ineens oud papier gaan inzamelen zonder dat de opbrengsten zoals nu naar de verenigingen gaan. Het gaat dus niet om de gemeente die op de blaren moet zitten als zij haar billen brandt. Ook andere betrokkenen zijn de dupe. En dat mag natuurlijk niet.

Helaas heeft de gemeenteraad een VVD-motie wel aangenomen waarin het ook onder de lex silencio valt als iemand een vergunning aanvraagt om in de natuur te overnachten. De PvdA stemde tot mijn verrassing mee, met als motivering dat natuurbelang toch geen zwaarwegend algemeen belang zou zijn. Da’s nog eens kleur bekennen… En dat in een gemeente met zo veel groen, die volgend jaar onderdeel is van een gemeente met nog meer groen. Gelukkig gaat de nieuwe gemeente er dan zelf over, dus er komen nieuwe kansen.

28 april 2010

Hoop voor dualisme?!

Dalfsen heeft een ‘ oppositiewethouder’ kopt Binnenlands Bestuur. Mooi woord voor galgje. Maar in het duaal bestel een contradictio in terminis. Oppositie en coalitie zijn begrippen van ‘vroeger’, in theorie dan wel. Hoewel het dualisme in gemeenteland alweer 8 jaar geleden is ingevoerd, werkt het in het algemeen niet zoals het bedoeld was. Met een raad en een college met ieder een eigen verantwoordlijkheid. Een raad met een gezamenlijk raadsprogramma, die zelfstandig haar eigen taken uitvoert. Zonder oppositie en coalitie, maar als bestuurlijke eenheid.

Dalfsen neemt een echt duale stap, door een wethouder aan te stellen die niet in een logische inhoudelijke meerderheid op een groot aantal gebieden (ter plekke verzonnen definitie van ‘ coalitie’ ) schijnt te horen. Doorbreek het patroon. Bravo Dalfsen. En succes.

13 april 2010

Creatief binnen de regels

De gemeenteraadsvergadering had een wonderlijk verloop gisteren. Positief was dat het verkeersbeleid van het college wordt voortgezet, zodat Maarssen hopelijk zo snel mogelijk verlost wordt van sluipverkeer dat het centrum onleefbaar en onveilig maakt. Het gaat al een stuk beter, maar we zijn er nog niet. Ook positief is dat het Natuur- en Milieubeleidsplan is vastgesteld, unaniem. Een mooie bijdrage aan de vorming van de gemeente Stichtse Vecht, wat mij betreft.

Met wonderlijk bedoel ik vooral de besluitvorming over nieuwe commissieleden. Binnen de regels heeft een raadslid dat vertrok bij de ene partij, zich bij een andere partij aangesloten. Alleen was die partij nog niet vertegenwoordigd in de raad. Dat mag. Je bent zonder last of ruggespraak gekozen als raadslid. Conform onze regels mag elke partij uit de raad drie commissieleden leveren. Die hoeven niet op de lijst te staan. Dat is ooit zo besloten om een kweekvijver mogelijk te maken voor toekomstige raadsleden. Prima natuurlijk. Gevolg is dat in het aller-aller-idiootste geval alle 25 raadsleden voor zichzelf zouden kunnen beginnen en allemaal 3 commissieleden zouden mogen laten benoemen, commissies met 75 leden… Absurd natuurlijk, maar het mag wel. Nog wonderlijker werd het toen er gestemd werd. Geheel binnen de regels en rechten kon je namelijk ook tegen de voordracht stemmen. En dat bleek de meerderheid van de raad gedaan te hebben. Geen commissieleden benoemd dus. Dus waar was men tegen? Tegen de personen? Dat was het niet, klonk het. Tegen de eigen regels, dat moet het dan wel zijn. Volgende week staan de reglementen op de agenda van de commissie Leefbaar. Eens kijken of er wijzigingsvoorstellen komen.

10 maart 2010

Van die dingen

  • Introspectieve raadsvergadering gisteravond. Beschouwingen over ons eigen functioneren, dat het beter moet maar hoe? Beschouwend, soms zelfs deemoedig was de toon. De inwoners van Maarssen verdienen beter, vinden we. Maar boeit het ze wel? Op de publieke tribune een handjevol incrowd, op de perstribune slechts één journalist. We zullen het nu moeten bewijzen. The proof of the pudding, tenslotte.
  • De nadelen van de stemmachines wegen niet op tegen de voordelen, is de roep uit burgemeestersland nu. Ging het stemmen voordat er stemmachines waren wel goed dan? Ik kan me geen berichten herinneren over wantoestanden en stemhokjesfraude, tenminste niet op de schaal waarop dat nu in het nieuws is. Is er in de korte computertijd iets drastisch veranderd in de manier waarop mensen het stemlokaal en -hokje ingaan? Nedap, de leverancier van stemcomputers, heeft overigens duizenden stemmachines laten vernietigen, stond laatst in Binnenlands Bestuur. Ze stonden daar maar stof te vangen.
%d bloggers liken dit: